Jerzy Rekosz | O mnie

Doświadczenie zawodowe i naukowe

  • Mam wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu  chorób wewnętrznych, a szczególnie chorób układu krążenia
  • Kieruję i nadzoruję pracą w Stacji Odbiorczej Teletransmisji EKG działającej na bazie Oddziału Kardiologicznego i Zespołów Ratownictwa Medycznego w Warszawie
  • Jestem autorem i współautorem 21 publikacji w medycznym piśmiennictwie polskim.
  • Przeprowadzam badania echokardiograficzne

Kwalifikacje zawodowe

  • Od 2007r. do chwili obecnej   – pełnię funkcję Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego (WSPRiTS)  „Meditrans” w Warszawie, ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
  • Od 01.02.2017 r.– jestem  II Koordynatorem Świadczeń ds. II Oddziału Kardiologii i OIOK Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, Sp. z o.o., ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
  • 1999 -31.01.2017 – pełniłem obowiązki Ordynatora Oddziału Kardiologii w WSPRiTS „Meditrans” w Warszawie, ul. Poznańska 22.

Kwalifikacje akademickie

1982

Ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie.

1990

Obroniłem tytuł doktora nauk medycznych.

1983- 1991

Ukończyłem I i II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

1995

Ukończyłem specjalizację w zakresie kardiologii.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

  • Od 1988r. – członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego www.ptkardio.pl  i Sekcji Echokardiografii..
  • 2000 – 2007- jako Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

organizator wielu posiedzeń naukowych oraz koordynator  czterech imprez plenerowych (udział blisko 4 tys osób) z bezpłatnymi badaniami dla mieszkańców Warszawy  (2004-2007) w ramach obchodów Światowego Dnia Serca http://www.dzienserca.com.pl  z inicjatywy World Heart Federation.

  • Współorganizator pierwszej i drugiej edycji marszu charytatywnego ECCO Walkathon, podczas których pozyskano m.in. środki na zakup automatycznych defibrylatorów zewnętrznych przekazanych dla 11 stacji metra w Warszawie oraz pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej na wyposażeniu ambulansu R-Contra i wyszkolenie jego załogi.